Garantija

Katram “RAIBUM” produktam ir 2 gadu garantija, kas stājas spēkā ar pirkuma izdarīšanas brīdi. Kofera garantija attiecas tikai uz tā materiāla vai ražošanas defektiem, un tā nodrošina kofera labošanu, nomaiņu vai atlīdzināšanu (saskaņā ar Latvijas republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu). Garantijas dokuments ir pavadzīme, kas tiek saņemta iegādājoties produktu. Garantija nav spēkā, ja: koferim ir radušies kosmētiski bojājumi (piemēram, skrāpējumi uz materiāla), tas ir cietis kritienā vai lietots neatbilstoši, koferis ir nolietots vai pakļauts ekstrēmām temperatūrām, šķīdinātājiem, sālsūdenim  vai jebkurā citā gadījumā, kas nav materiāla un/vai ražošanas defekts. Garantija nav spēkā arī tādā gadījumā, ja koferim ir veikts neautorizēts remonts vai pašrocīgas modifikācijas. Vēlamies akcentēt, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies kofera transportēšanas laikā. Par šādiem bojājumiem nekavējoties ir jāziņo attiecīgajam pārvadātājam, piemēram, aviolīnijai, autobusa vai dzelzceļa kompānijai. Šīs kompānijas ir atbildīgas par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, un tām ir jāatlīdzina radušies zaudējumi. Arī ceļojumu apdrošināšana bieži vien sedz šādus zaudējumus. Ja “RAIBUM” koferim radušies bojājumi šīs garantijas ietvaros, lūgums rakstīt uz info@raibum.lv vai info@raibum.com. Garantijas pieteikuma e-pastā ir jāpievieno bildes ar defektu, pirkuma dokumenta kopija un īss problēmas apraksts.